TimNet – automatická regulace hoření přes internet

Co je Automatická regulace hoření?

Automatická regulace hoření zajišťuje optimální průběh hoření v topeništi krbu nebo kamen. Zařízení reguluje přívod vzduchu do topeniště v závislosti na teplotě spalin. Tímto se dociluje maximální využití energie z paliva a současně neuniká přebytečná energie do komínu.

Chcete se dozvědět více? Navštivte náš web timpex.cz

TimNet

Nejnovější řada regulace hoření s účtem na cloudu – přistupujte k vašemu domovu odkudkoliv.

Přístup ze všech zařízení

Webová aplikace, Android i iOS

Díky webové i mobilní aplikaci se k automatické regulaci hoření TimNet dostanete odkudkoliv. Stačí vám jen internetové připojení. Aplikace je zdarma pro jakoukoliv jednotku TimNet.

Široké portfolio jednotek

TimNet nabízí jednotky od jednoduchých regulací hoření až po komplexní vytápění RD, včetně řízení dvou topných okruhů.

TimNet 100

Pro teplovzdušné stavby a jednoduché akumulační stavby.

1x teplotní čidlo
1x servopohon
bez ovládání externích zařízení

TimNet 200

Pro teplovodní vložky s ovládáním čerpadla primárního okruhu.

2x teplotní čidlo
1x servopohon
2x relé pro ovládání externích zařízení

TimNet 250

Pro teplovodní vložky s ovládáním čerpadla s vazbou na akumulační nádrž. Pro teplovzdušné stavby s ovládáním zatápěcí klapky.

4x teplotní čidlo
2x servopohon
2x relé pro ovládání externích zařízení

TimNet 300

Pro teplovodní vložky s mícháním vody do systému bez ovládání dalších zařízení. Pro sofistikované akumulační stavby.

6x teplotní čidlo
3x servopohon
2x relé pro ovládání externích zařízení

TimNet 400

Pro teplovodní vložky s mícháním vody do systému s ovládáním dalších zařízení.

6x teplotní čidlo
3x servopohon
6x relé pro ovládání externích zařízení

TimNet 500

Pro teplovodní vložky s mícháním vody do 2 topných větví s ovládáním dalších zařízení.

12x teplotní čidlo
6x servopohon
12x relé pro ovládání externích zařízení

TimNet 100/200

Jednotka se skládá ze dvou částí.

Do centrální jednotky se přivede veškerá kabeláž. Pro snadnější identifikaci jsou konektory barevně rozlišeny.

Zobrazovací jednotka je vyrobena z černého nebo bílého skla. Pomocí tříbarevné diody zobrazuje, zda je v topeništi malá teplota, optimální teplota nebo zda byla přiložena velká dávka paliva a dochází k přetopení topného systému.

Veškeré ovládání a nastavení probíhá, jako u všech produktů TimNet, přes mobilní nebo webovou aplikaci.

TimNet 250/300/400/500

Jednotka se skládá ze dvou částí – z rozvaděče s jednotkou a z notifikačního panelu.

Do rozvaděče, kde se nachází i jednotka, se přivede veškerá kabeláž.

Notifikační panel je vyroben z černého nebo bílého skla. Pomocí tříbarevné diody zobrazuje, zda je v topeništi malá teplota, optimální teplota nebo zda byla přiložena velká dávka paliva a dochází k přetopení topného systému. Panel dále zvukově notifikuje např. o potřebě přiložení dalšího paliva.

Ovládání a nastavení primárně probíhá přes webovou aplikaci. Na jednotce v rozvaděči se nachází malý displej pro přehled činnosti vstupů/výstupů a pro základní nastavení.

Kde koupit TimNet?

Prodej automatických regulací hoření TimNet probíhá skrz proškolené kamnářské firmy. Seznam kamnářských firem najdete kliknutím na tlačítko níže.